Uitgelicht

Onderwater foto KIWK header

Verslag webinar: Hoe neem je succesvolle maatregelen ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit?

Op 13 januari 2022 vond het webinar ‘Ecologisch succesvolle maatregelen: wat weten we en hoe verder?’ plaats. Het webinar was georganiseerd vanuit het project Ecologie van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In het webinar gingen de sprekers dieper in op de vraag hoe je een geschikt pakket maatregelen kiest voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en hoe je vervolgens kunt vaststellen of de gekozen maatregelen ook daadwerkelijk succesvol zijn. Aan het webinar deden maar liefst 150 waterkwaliteitsprofessionals deel.

Gedrag en water

Waterkwaliteit: een wereld te winnen met gedrag

Menselijk gedrag speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland. Niet alleen het gedrag van vervuilers zelf is belangrijk. Ook andere ketenpartijen beïnvloeden vervuiling. Onderzoekers van het KIWK-project Gedragswetenschappen hebben met een interactieve PDF, getiteld 'Gedrag en Water', in beeld gebracht welke factoren bepalend zijn voor het gedrag van vervuilers.

Radiogolven

Podcast #6: hoe meten we de giftigheid van water?

In het oppervlaktewater kunnen wel tot 150 duizend stoffen aanwezig zijn. Voor slechts een klein deel daarvan bestaan er normen. Hoe werkt deze normstelling? En wat is een alternatieve manier om na te gaan of chemicaliën in water een bedreiging vormen voor het waterleven? In een speciale podcast gaat Tom Jessen met KIWK-toxiciteit onderzoeker Leo Posthuma en Annemarie van Wezel (UvA) op zoek naar het antwoord. De podcast is gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van STOWA.

Beeld van het monitoring dashboard vuursteentocht

Bekijk online monitoring waterkwaliteit KIWK-pilot Vuursteentocht

In hun zoektocht naar de hot spots en hot moments van nutriëntenuitspoeling, monitoren onderzoekers van het KIWK-project Nutriënten in twee pilotgebieden de water- en nutriëntenstromen zeer gedetailleerd, met innovatieve monitoring. Voor het pilotgebied de Vuursteentocht in Flevoland is een wiki-website gemaakt waar je realtime de hoog-frequent gemeten concentraties van nitraat, ammonium, fosfor en de geleidbaarheid kunt volgen, met daarbij verklarende illustraties. Op deze website vind je ook meer informatie over het project.

DF Gedragswetenschappen

Van ander gedrag naar betere waterkwaliteit

Gedrag van mensen speelt een cruciale rol bij waterkwaliteit in Nederland, zowel bij vervuilend gedrag, als voor het tegengaan van vervuiling. De vraag is: hoe verander je effectief en blijvend dat gedrag ten gunste van de waterkwaliteit? En waar moet je op letten? Het recent verschenen Deltafact ‘Gedragswetenschappen en waterkwaliteit’ helpt bij het beantwoorden van deze vragen.

Bronnen van microplastics

Microplastics: waar komen ze vandaan, en wie kan er iets aan doen?

Onderzoekers van het KIWK-project Ketenverkenner hebben onderzocht wat het aandeel van verschillende bronnen van microplastics in het watersysteem is en wat de aard van verontreiniging uit deze bronnen is. De resultaten zijn samengevat in een overzichtelijk Deltafact. In dit factsheet inventariseren de onderzoekers ook welke maatregelen ingezet kunnen worden om emissies van microplastics te verminderen of voorkomen. Daaruit blijkt dat de waterbeheerder, omdat deze aan het einde van de keten staat, zelf weinig maatregelen kan treffen om emissies te beperken. Anderen zijn aan zet.

Op de hoogte blijven?