Uitgelicht

Artikel toxiciteit

RIVM-Publicatie over toxische druk ‘meest gelezen artikel’

Begin mei maakte het vaktijdschrift Environmental Toxicology and chemistry (ET&C) bekend dat een RIVM-publicatie over toxiciteit één van de meest gelezen ET&C-artikelen van 2019 is. De publicatie, met een analyse van maar liefst 12.386 giftige stoffen en mengsels die waterkwaliteit beïnvloeden, brengt de gevolgen van chemische vervuiling voor het waterleven in kaart. Die kennis helpt om de ‘toxische druk’ aan te pakken en te zorgen dat de Europese waterkwaliteit beter beschermd wordt. Daar wordt in het KIWK-project Toxiciteit nu aan gewerkt.

Snijmais

Resultaten pilot gebiedsgerichte aanpak nutriënten levert input op voor KIWK-project Nutriënten

In het pilotproject 'Verkenning Nutriëntenaanpak Maas-Gebiedsgericht  samenwerken' is voor zeven proefgebieden in de Maasregio onderzocht hoe het landelijke mest- en waterkwaliteitsbeleid kan worden vertaald in effectieve, gebiedsgerichte oplossingen om de uit- en afspoeling van nutriënten uit de landbouw te verminderen. De opgedane kennis en de uit het onderzoek voortvloeiende vervolgvragen worden nu meegenomen in het KIWK-project 'Nutriënten: welke maatregelen snijden hout'.  

Grondwaterbeschermingsgebied

Onderzoekers brengen kansen en bedreigingen grondwaterkwaliteit in beeld

Onderzoekers van het KIWK-project Grondwater hebben een overzicht gemaakt van de taakverdeling rond het grondwaterbeheer onder de nieuwe Omgevingswet. Daarbij zijn ook de externe factoren in kaart gebracht die relevant zijn voor het (toekomstige) grondwaterkwaliteitsbeheer. Het document vormt de input voor fase 2 van het Grondwaterproject. Deze is in januari van dit jaar van start gegaan. 

Gerben van Geest

'Brakke Wateren' Uitgelicht: Hoe zout wil je het hebben?

In het KIWK-project 'Brakke Wateren' zijn onderzoekers op zoek naar het antwoord op de vraag welke factoren het ecologisch functioneren van brakke wateren bepalen. "Op basis daarvan kunnen waterschappen veel gerichter maatregelen nemen om de doelen voor dit type wateren te realiseren," aldus Deltares-onderzoeker Gerben van Geest die dit project uitvoert met Gertie Arts van Wageningen Environmental Research.

Workshop Gedragskennis

Workshop over aangeleerde gewoontes en nieuwe oplossingen

Onderzoekers van het KIWK-project project 'Gedragskennis' nodigden begin december een aantal waterschappers uit voor een workshop in Utrecht. Doel: hen te laten ervaren wat er allemaal bij komt kijken bij gedragsverandering op de werkvloer. Want ook in het waterbeheer vraagt de zorg voor een goede waterkwaliteit om aanpassingen in gedrag. Bijvoorbeeld doordat er nieuwe technieken en instrumenten beschikbaar komen waarmee het kwaliteitsbeheer verandert.

Percelen

Nutriëntenmaatregelen op de (perceels)kaart!

Het KIWK-project Nutriënten heeft een belangrijk product opgeleverd: een landelijke kaart die voor ieder landbouwperceel in Nederland aangeeft welke landbouwmaatregelen agrariërs er kunnen nemen om effectief emissies van stikstof en fosfor naar water terug te dringen.