12 mei: KIWK-kennissessie Nutrienten: welke landbouwmaatregelen snijden hout?

De bijdrage vanuit de landbouw aan de nutriëntenbelasting van onze wateren is groot. In het Nutriëntenproject van de Kennisimpuls Waterkwaliteit is onderzocht welke maatregelen de uit- en afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater en grondwater substantieel kunnen verminderen. Maar ook hoe we de resultaten van monitoring en systeemkennis in kunnen zetten voor meer waterbewustzijn onder, en handelingsperspectieven voor agrariërs. Op 12 mei, van 10.30 tot 12.30 uur, worden in een online kennissessie de resultaten van het project gepresenteerd.

mest uitrijden

Tijdens de online kennissessie komen de volgende onderwerpen aan bod:
 

  1. De GIS-tool Maatregelen-op-de-kaart
  2. De review van effectiviteit maatregelen, zie: Deltafact effectiviteit-landbouwmaatregelen nutrienten
  3. Monitoring (meten en modelleren) voor gebiedsgerichte aanpak: pilotgebied Vinkenloop (zand, Noord Brabant) en Vuursteenttocht (klei, Flevoland)


Tijdens dit webinar kun je je vragen stellen aan de onderzoekers (Peter Schipper, Saskia Lukacs, Arnaut van Loon, Joachim Rozemeijer) en aan de voorzitter van de gebruikerscommissie van dit project, Carlo Rutjes.
 

> Aanmelden

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar p.schipper@wur.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte