21 september: Webinar 'Maatregel op de de kaart voor betere waterkwaliteit'

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden agrariërs gestimuleerd maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Om dat makkelijker te maken is binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit 'Maatregelen op de kaart' ontwikkeld, een GIS-tool met een locatie-specifieke maatregelenlijst die voor elk landbouwperceel in Nederland aangeeft welke maatregelen effectief en toepasbaar zijn om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. In dit webinar geven we je uitleg over het gebruik van de tool. Het webinar start om 13.00 uur en duurt 1,5 uur.  > Registreren 

Luchtfoto van Nederland landelijk gebied

Dit webinar wordt georganiseerd naar aanleiding van de H2O-prijs voor beste vakbladartikel. Dat ging naar een artikel over deze tool. Auteurs: Luuk van Gerven (WEnR), Stefan Jansen (Deltares), Arnaut van Loon (KWR), Saskia Lukacs (RIVM), Frank Verhoeven (Boerenverstand), Debby van Rotterdam (NMI) en Piet Groenendijk (WEnR). Tijdens het webinar geven de auteurs uitleg over 'Maatregelen op de kaart' waarvan onlangs de tweede versie is verschenen, en kunt u pitches horen van mensen die in de praktijk met de kaart hebben gewerkt.

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte