Artikel over Maatregel op de Kaart bekroond tot beste H2O-vakartikel van 2020

Het vakartikel Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater is bekroond tot het beste H2O-vakartikel van 2020. De jury onder voorzitterschap van Idsart Dijkstra ziet in het artikel een geslaagde poging om 'de urgentie te werken aan ecologische gezond water om te zetten in een praktische landelijke kaart met kansrijke maatregelen'.

Foto topografische kaart

Het vakartikel werd geschreven door Luuk van Gerven (WEnR), Stefan Jansen (Deltares), Arnaut van Loon (KWR), Saskia Lukacs (RIVM), Frank Verhoeven (Boerenverstand), Debby van Rotterdam (NMI) en Piet Groenendijk (WEnR). Het stuk beschrijft de ontwikkeling van de kaart die voor elk landbouwperceel in Nederland aangeeft welke vrijwillige maatregelen kansrijk zijn om de emissie van stikstof en fosfor naar het grond- en oppervlaktewater te verminderen.

De landelijke maatregelenkaart – die is ontwikkeld in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit - is een vervolg op de zogeheten BOOT-lijst met 99 landbouwmaatregelen die in 2017 is opgesteld om emissies van nutriënten en bestrijdingsmiddelen naar het water terug te dringen. Die lijst bleek in de praktijk niet te werken, ze was veel te ingewikkeld. In het project ‘Maatregel op de kaart’ werd daarom een landelijke maatregelenkaart ontwikkeld. Het werd ‘een inspiratielijst met maatregelen’ tot op perceelniveau.

De jury prijst de omzetting en het resultaat, beschreven in een artikel dat ‘zeer compact en uitdagend is geschreven’. “De lezer wordt in hoog tempo meegenomen in deze complexe materie en ogenschijnlijk eenvoudige wijze om maatregelen te toetsen.” Voorts is er lof voor de energie en het enthousiasme waarmee is gewerkt. “Het spat van het artikel af.”

> Nieuwsgierig geworden? Lees het artikel

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar p.schipper@wur.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte