Artsen en apothekers aan de slag voor schoner water

Elk jaar belandt 140.000 kilo medicijnresten in het Nederlandse oppervlaktewater. Rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren een hoop, maar kunnen niet álle resten van medicijnen uit het water filteren. Ook in het drinkwater komen soms lage concentraties medicijnen voor, ondanks uitgebreide zuivering van het drinkwater. Dus is er meer nodig. En een belangrijke factor daarbij is ons eigen gedrag. Want gewoon regulier gebruik van medicatie levert de meeste vervuiling op.

ad actie 6

Van mensen die medicijnen innemen tot bedrijven die medicijnen ontwikkelen: iedereen die met medicijnen te maken heeft, kan een bijdrage leveren aan schoner water. Daarbij is een speciale rol   weggelegd voor apothekers en artsen. Zij verstrekken het leeuwendeel van de in Nederland gebruikte medicijnen. Zo hebben ze ook invloed op de manier waarop medicijnresten via het riool in het water terecht komen.

Slechte zaak: medicijnen in water
Medicijnresten horen niet in water thuis. De effecten van veel medicijnen op het milieu zijn echter onbekend. Voor de mens zijn er geen nadelige gevolgen van de resten in het oppervlaktewater. Maar medicijnresten kunnen wel schadelijke effecten hebben op waterorganismen, zoals gedragsverandering, weefselschade en effecten op de voortplanting.

Het drinkwater komt dus niet in gevaar, maar de drinkwaterbedrijven hebben wel steeds meer moeite met de productie van goede kwaliteit drinkwater en de hoeveelheid medicijnen in de waterbronnen neemt de komende jaren verder toe doordat we steeds ouder worden. Het is daarom belangrijk dat huisartsen en apothekers zich bewust zijn van de problematiek en weten hoe ze kunnen bijdragen aan vermindering van de hoeveelheid medicijn resten in ons water.

FTO Medicijnresten
Huisartsen en apothekers bespreken met elkaar in Farmacotherapeutische Overleggen (FTO-groepen) hun beleid op het gebied van het voorschrijven van medicijnen. De speciale FTO-editie 'Medicijnresten uit water' voor apothekers en huisartsen die in 2019 van start ging, is een interactieve variant op de FTO module ‘Geneesmiddelen uit water’. Tijdens dit FTO gaan professionals uit de watersector in gesprek met huisartsen en apothekers over hun bijdrage aan schoner water. Professionals uit de watersector bezochten al circa 40 FTO-groepen en spraken met 300 huisartsen en apothekers overal in Nederland. Die gesprekken leverden veel praktische suggesties op die meehelpen minder medicijnresten in water te hebben.  

Aan de slag voor schoner water
De tips zijn helder, snel toepasbaar en geschikt voor de dagelijkse praktijk. De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) werkte een aantal acties uit tot storyboards, zodat de uitvoering ervan nog makkelijker wordt. Wilt u ook een bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem? Kies dan uit één van onderstaande acties … of kies ze allemaal.

Actie 1 Ik gooi medicijnresten in de afvalbak

Actie 2 Ik attendeer patiënten op het terugbrengen van medicijnen bij stoppen medicatie

Actie 3 Ik hang de poster op over de effecten van medicijnen op de waternatuur

Actie 4 Ik schrijf bij de volgende vier aandoeningen - urineweginfectie, diabetes & overgewicht, roken & COPD, hordeolum - minder medicijnen voor

Actie 5 Ik bestel stickers 'Medicijnresten, ik lever ze in' bij de Serviceapotheek

Actie 6 Ik hang poster op 'Zijn er ook mogelijkheden zonder medicijnen?'

Ad actie 6 Poster

> DOWNLOAD ALLE ACTIEPOSTERS, INCLUSIEF COMMITMENTVERKLARING

Wijzer met afval? Gebruik de NHG-afvalwijzer!

Het NHG maakte ook een speciale afvalwijzer voor huisartsen (voor uitleg begrippen, klik hier). U kunt ook de praktijkkaart voor afvalbeheer bestellen of deze zelf printen en ophangen in uw praktijk.

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar esther.dewit-devries@wur.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte