Bekijk online monitoring waterkwaliteit KIWK-pilot Vuursteentocht

In hun zoektocht naar de hot spots en hot moments van nutriëntenuitspoeling, monitoren onderzoekers van het KIWK-project Nutriënten in twee pilotgebieden de water- en nutriëntenstromen zeer gedetailleerd, met innovatieve monitoring. Voor het pilotgebied de Vuursteentocht in Flevoland is een wiki-website gemaakt waar je realtime de hoog-frequent gemeten concentraties van nitraat, ammonium, fosfor en de geleidbaarheid kunt volgen, met daarbij verklarende illustraties. Op deze website vind je ook meer informatie over het project.  > Bekijk de wiki-monitoring waterkwaliteit Vuursteentocht

Beeld van het monitoring dashboard vuursteentocht

De diffuse nutriëntenuit- en afspoeling vanaf landbouwpercelen naar het oppervlaktewater vormt nog steeds een grote belemmering om de KRW-doelen te halen. Lokale omstandigheden bepalen vaak het uiteindelijke effect van maatregelen. Vandaar dat er nu in twee pilotgebieden heel gericht wordt gemonitord om verdere aanwijzingen te vinden voor effectieve emissiepeperkende maatregelen.

Gelukkig zijn er de laatste jaren met de kennis die er nu al is, al veel tools ontwikkeld die boeren moeten helpen om op lokaal niveau (op een bedrijf/perceel) maatregelen te nemen om emissies van stikstof en fosfor te verminderen. KIWK-onderzoeker Peter Schipper van WUR vertelde er meer over tijdens het webinar ‘Waterkwaliteit op de kaart’, op 17 november jl. > Lees een verslag van dit webinar


 

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar p.schipper@wur.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte