Gedragsinterventie: nuttig instrument voor waterbeheerders

Een drinkwaterbedrijf, verschillende waterschappen, een gemeente, een adviesbureau en ZLTO: medewerkers van die organisaties gingen in drie door het KIWK-project Gedragswetenschappen georganiseerde workshops aan de slag met inzichten uit de gedragswetenschap. Ze gebruikten voorbeelden uit de eigen werkpraktijk en ontwikkelden mogelijke gedragsinterventies om de waterkwaliteit te verbeteren.

Meisje voert eenden

De eerste workshop ging over doelgedrag. Makkelijker gezegd dan gedaan. Want welk gedrag is nu precies het probleem? En wat is dan het gewenste alternatief? De deelnemers van de workshops vertaalden beleidsdoelen naar gewenst gedrag. De andere manier van denken die daar voor nodig is leverde veel nieuwe inzichten op.
 

Eendjes voeren

In de tweede workshop werd het  ongewenst gedrag geanalyseerd, om ingangen te zoeken voor verandering. Soms zit verbetering in een klein hoekje. Zo kwam de groep  die een project deed rond sigarettenpeuken erachter dat ze niet wisten of er wel voldoende prullenbakken waren. Dus dat moest eerst uitgezocht worden. Een andere groep deelnemers richtte zich op de eigen buitenploeg die het maaibeleid uitvoert. Ze vonden nieuwe manieren om in gesprek te komen, en besloten vooral energie te steken in de volgende generatie beheerders. Een uitdagende casus was eendjes voeren. Want hoe ontmoedig je gedrag dat mensen plezier geeft en dat zo diep geworteld is in de cultuur, van jong tot oud?
 

Interventiestrategieën

Workshop drie ging over interventies ontwerpen. Met de analyse van het doelgedrag als uitgangspunt werd in de workshop naar makkelijk te veranderen gedrag gezocht, met een zo groot mogelijke impact.  Die werden gekoppeld aan een interventiestrategie. Voorbeelden daarvan zijn  informeren over een boodschap en die herhalen, erkenning van weerstand of de inzet van rolmodellen en de sociale omgeving.
 

Brainstorm

De groep brainstormde vervolgens hoe de interventies over te brengen op de doelgroep. Wat is de boodschap en hoe en wanneer breng je die het beste over? Concrete stappen en kleine veranderingen maken veel verschil. Neem een handhaver die samen met de eigenaar van een kas een rondje loopt, in plaats van alleen. Zo wordt de goedwillende eigenaar zich ervan bewust van dat zijn kas nog water lekt en groeit de bereidheid daar iets aan te doen. Of een magazine over slootbeheer voor particuliere slooteigenaren, die vaak niet weten dat ze hun sloot moeten onderhouden en hoe dit aan te pakken. Dat werkt beter dan een brief met een officiële herinnering.

De deelnemers waren enthousiast over de workshops. Ze gingen naar huis met concrete aanknopingspunten en een ervaring die ze ook op andere problemen kunnen toepassen. Gedragswetenschap is een nuttig instrument voor waterbeheerders die zoeken naar nieuwe oplossingen voor bestaande uitdagingen in waterbeheer.  

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar esther.dewit-devries@wur.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte