Hoe staat het ervoor met de 'vergrijzing' van ons grondwater?

Het Kennisimpulsproject Grondwater richt zich op de kwaliteit van grondwater op de lange termijn, bijvoorbeeld 100 jaar. Maar hoe zit het op dit ogenblik met de 'vergrijzing' van ons grondwater? Wat is de actuele status van chemische stoffen in het grondwater? Welke stoffen worden waar en in welke concentraties aangetroffen? Hierover kunt u meer lezen in het rapport dat binnenkort verschijnt.

Bord grondwaterbeschermingsgebied

In het grondwater bevinden zich allerlei chemische stoffen, die schadelijk zijn voor de mens en het milieu. Deze stoffen verspreiden zich naar steeds grotere diepten en beïnvloeden langzaamaan de kwaliteit van steeds meer grondwater. Dit wordt vergrijzing van grondwater genoemd. De stoffen kunnen voor problemen zorgen als ze bijvoorbeeld in drinkwater terecht komen of nuttige organismen in de bodem bedreigen.

De sleutel voor een antwoord op de vraag hoe het nu staat met die vergrijzing, ligt besloten in tientallen rapporten die de laatste jaren verschenen zijn over gemeten concentraties van chemische stoffen in grondwater. Interpretatie van deze overvloed aan gegevens is lastig en tijdrovend. Daarom is in dit rapport samengevat hoe het Nederlandse grondwater er momenteel voor staat. Bovendien wordt er inzicht gegeven in de vraag hoe de inbreng van stoffen in het grondwater zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.

Uit het rapport is te concluderen dat er niet altijd aan de gestelde eisen voor waterkwaliteit voldaan kan worden. Wel glooit er enig licht aan het einde van de tunnel: de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen, meststoffen en industriële verontreinigingen die in het grondwater gebracht wordt, neemt de laatste 25 jaar gestaag af.

Binnenkort is het rapport HIER te vinden.

 

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar frank.swartjes@rivm.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte