KIWK Kennissessie 'Biociden en consumentenproducten i.r.t de waterketen: welke inzichten heeft de Ketenverkenner opgeleverd?'

Op dinsdag 22 februari organiseren Deltares, RIVM, KWR en Wageningen Environmental Research een afsluitende bijeenkomst voor het project Ketenverkenner van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In deze kennissessie gaan we in op de actuele kennis over Biociden en Consumentenproducten in relatie tot het watermilieu.

> Meer informatie en aanmelden

Foto met persoonlijke-verzorgingsproducten

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar Joep.van.den.Broeke@kwrwater.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte