KIWK-seminar Biociden en Consumentenproducten

Op dinsdag 22 februari organiseert het projectteam Ketenverkenner van de Kennisimpuls Waterkwaliteit een seminar over de stand van zaken rondom biociden en consumentenproducten in relatie tot de waterkwaliteit. Onderzoekers van Deltares, RIVM, KWR en Wageningen Environmental Research bespreken in twee dagdelen de impact van stoffen en stofgroepen uit de verzameling biociden en consumentenproducten. Het seminar vindt plaats op locatie bij het RIVM in Bilthoven, volgens de dan geldende coronamaatregelen. Indien een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, zal deze digitaal plaatsvinden. U kunt zich binnenkort aanmelden via deze website.

 

biociden

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar Joep.van.den.Broeke@kwrwater.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte