KIWK-Symposium ‘Van kennis naar impuls!’

De Kennisimpuls Waterkwaliteit zit er bijna op. Wat heeft vier jaar samenwerken aan schoner water opgeleverd? En hoe passen we alle opgedane kennis en inzichten toe om de waterkwaliteit te verbeteren? Hoog tijd om de balans op te maken van meer dan honderd rapporten, tientallen Deltafacts en talloze momenten waarbij waterbeheerders hun kennis en kunde hebben gedeeld. Dat doen we op 1 juli as. in leerhotel het Klooster in Amersfoort.

Onderwater foto KIWK header

In de ochtend leggen we de vinger op de zere plek. Samen met onder andere Sander Mager (DB Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en vicevoorzitter Unie van Waterschappen) en Marleen van Rijswick (hoogleraar Europees en nationaal waterrecht, Universiteit Utrecht) bespreken we de mogelijkheid dat we de KRW-doelen in 2027 niet halen. Op het symposium vormt deze bedreiging ook een startpunt om te focussen op wat er wél is en wat er wél kan. Wat we hebben geleerd dankzij de KIWK. En hoe we van de kennis naar impuls komen. Het symposium is zowel een slot- als startsymposium!

In de middag gaat u zelf aan de slag. Onder begeleiding werken kleine multidisciplinaire teams aan nieuwe oplossingen voor bestaande belemmeringen. Ze kunnen daarbij terugvallen op de projectopbrengsten uit 4 jaar KIWK, die tijdens het symposium worden gepresenteerd. We maken daarbij gebruik van drie thema’s:  

  • Stoffen in het milieu en invloed op gezondheid
  • Bodem en Kaderrichtlijn Water
  • Ecologie en biodiversiteit

Meer informatie en aanmelden

Het symposium vindt plaats op 1 juli as. in leerhotel het Klooster in Amersfoort. Aanvang is 09.30 uur. Eindtijd 17.00 uur.

U kumt zich aanmelden via deze link.

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte