Nationale Analyse Waterkwaliteit: nieuwsbrief #7 verschenen

Onlangs verscheen de zevende nieuwsbrief over de voortgang van de Nationale Analyse Waterkwaliteit met daarin onder meer de agenda voor de komende periode.

nawk nieuwsbrief #7

> Download de nieuwsbrief

De nieuwsbrief komt uit op het moment dat er ‘stilte voor de storm’ is. Het simuleren van de huidige situatie is nu zo goed als afgerond. Op 13 juni verwachten we de eerste landelijke berekeningen van het pakket huidig beleid. Dit is op hoofdlijnen het pakket dat reeds eerder is doorgerekend, maar het is wel spannend welke resultaten het nieuwe instrumentarium zal opleveren. Vanaf 18 juni zullen we de resultaten presenteren in de RAO’s en delen met de waterbeheerders. Op 14 juni wordt het concept-rapport van Wageningen Environmental Research rondgestuurd, waarin is uitgewerkt hoe de effecten van nutriëntmaatregelen in de landbouw worden meegenomen in de berekeningen voor de Nationale analyse.

Binnen de Delta Aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater is afgesproken dat regionale partijen (waterschappen, provincies, stakeholders) regionale analyses uitvoeren, waarin de huidige waterkwaliteit in beeld wordt gebracht. Vervolgens wordt nagegaan welke maatregelen mogelijk zijn om de waterkwaliteit te verbeteren en wat de effecten hiervan zijn. Die regionale analyses worden samengevat en samengesteld tot een beeld voor Nederland: de Nationale Analyse Waterkwaliteit.

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar frank.vangaalen@pbl.nl