Nationale analyse waterkwaliteit: nieuwsbrief #8 verschenen

Onlangs verscheen de achtste nieuwsbrief over de voortgang van de Nationale analyse waterkwaliteit. De verwachting is dat de eerste resultaten en conclusies in de loop van oktober kunnen worden gepubliceerd op deze website.

Foto bij bericht verschijnen NAWK nieuwsbrief #8

De modelresultaten zijn onlangs opgeleverd. Op dit ogenblik zijn onderzoekers o.l.v. het Planbureau voor de Leefomgeving volop bezig met het verwerken en begrijpen van deze resultaten en het formuleren van conclusies. In de loop van in de loop van oktober is men naar verwachting zover dat de eerste resultaten met conclusies beschikbaar kunnen komen via deze website.

De maand september staat in het teken van interactie met de regio. Het projectteam bezoekt (bijna) alle RAO’s. Op initiatief van de RAO- voorzitters gaan projectleden de bestuurlijk interessante onderdelen van de Nationale analyse ook presenteren aan de RBO’s. Daarnaast is het projectteam op 5 september op bezoek geweest bij het DAW-kernteam en zullen ze bij de ‘Brede Tafel Waterkwaliteit’ aanschuiven. Tenslotte is er ook een rijk-regiodag gepland op 17 september. Het projectteam hoopt dat de resultaten herkenbaar zijn en op draagvlak kunnen rekenen bij de waterbeheerders. De maand september wordt nadrukkelijk benut om daarover met waterbeheerders het gesprek te voeren.

> Download de NAWK nieuwsbrief #8

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar frank.vangaalen@pbl.nl

Deel deze pagina