Nationale analyse waterkwaliteit op website Kennisimpuls

De Nationale analyse waterkwaliteit (Naw) laat zien hoe we er op het gebied van de waterkwaliteit voor staan. Maar ook in hoeverre Nederland met de nu voorziene maatregelen in 2027 de KRW-doelen gaat halen en waar extra inspanningen nodig zijn. De resultaten van de analyse zijn nu beschikbaar op de website van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

Watermonsters nemen

Op de website worden per Naw-deelonderwerp (zie onder) kort het beleid, de doelen en de huidige toestand behandeld, gevolgd door mogelijke maatregelen en handelingsopties. De onderwerpen hebben vaak een duidelijke relatie met de overeenkomstige thema’s/projecten van de Kennisimpuls. De analyse vormt immers belangrijke input voor het doel van de Kennisimpuls: het versneld verbeteren van de waterkwaliteit.

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten gezamenlijk aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders en andere partijen de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. In het programma brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk.

De onderwerpen die aan de orde komen in de Naw, zijn:
 

  1. Organisatie (governance) van het waterkwaliteitsbeleid
  2. Opkomende stoffen in oppervlaktewater
  3. Medicijnresten in oppervlaktewater
  4. Microplastics in oppervlaktewater
  5. Verontreinigende stoffen in oppervlaktewater
  6. Biologie in oppervlaktewater
  7. Nutriënten in oppervlaktewater
  8. Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater
  9. Kwaliteit drinkwaterbronnen
  10. Grondwater

 

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar Frank.vangaalen@pbl.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte