Onderzoek naar publieke betrokkenheid bij waterkwaliteitsonderzoek

Onlangs publiceerde het Rathenau instituut een onderzoeksrapport over de publieke betrokkenheid bij onderzoek naar waterkwaliteit. Die betrokkenheid is best groot. Maar de kwaliteit van de opbrengst kan beter, aldus de opstellers van het rapport. Voor het onderzoek werden ook enkele personen geïnterviewd die betrokken zijn bij de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

Vissen tellen

Bij het onderzoek naar waterkwaliteit zijn veel wetenschappers betrokken - denk aan de Kennisimpuls Waterkwaliteit - maar ook talloze burgers. Tienduizenden Nederlandse vrijwilligers tellen kikkers, salamanders, hagedissen en vissen en bemonsteren het water. Wetenschappers en waterschappers profiteren van het werk van de vrijwilligers, maar omgekeerd is het profijt minder tastbaar, zeggen de opstellers van het rapport. Ook wordt er volgens hen niet echt goed geluisterd naar burgeronderzoekers. Onderzoeksagenda’s komen bijvoorbeeld tot stand in samenspraak tussen overheden, uitvoeringsorganisaties, bedrijven en onderzoeksinstellingen, maar voor inspraak van een breder publiek is weinig ruimte.Lessen

Drie lessen

Uit de ervaringen binnen het onderzoek naar waterkwaliteit trekken de opstellers van het rapport drie algemene lessen over publieke betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek:
1. Investeer in publieke betrokkenheid om de opbrengst te vergroten.
2. Betrek deelnemers intensiever voor een democratischer proces van kennisontwikkeling.
3. Laat publieke betrokkenheid een extra stimulans zijn voor de toepassing van kennis.

Met deze publicatie beziet het Rathenau Instituut de publieke betrokkenheid bij wetenschappelijke kennisontwikkeling vanuit het streven naar een open wetenschap. Met de lessen uit het rapport kunnen wetenschappers, bestuurders en beleidsmakers de publieke betrokkenheid vergroten en streven naar echte 'open science'.

> Download het rapport

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte