Programmaplan KIWK vastgesteld

Op 5 april jl. hebben vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen officieel het Programmaplan van de Kennisimpuls Waterkwaliteit vastgesteld. In dit kennisprogramma werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten Deltares, KWR, WUR en RIVM aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden.

Handtekeningen werden gezet door directeuren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW, Rijkswaterstaat (RWS), Unie van waterschappen (UvW)/waterschappen, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Vewin/drinkwaterbedrijven, Interprovinciaal Overleg (IPO)/provincies, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de directeuren van de kennisinstituten Deltares, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), KWR Watercycle Research Institute  (KWR) en Wageningen Environmental Research (WENR).

> Download het officiële programmaplan van de kennisimpuls

Handtekeningen programmaplan KIWK

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar info@kiwk.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte