Symposium Microplastics in het Milieu. Theorie en Toepassing

Op donderdag 3 februari 2022 organiseert het KIWK-projectteam Ketenverkenner het symposium 'Microplastics in het Milieu: theorie en toepassing'. Het wordt een informatieve en interactieve dag, waar gebruikers en experts bij elkaar worden gebracht. We hopen dat jullie hieraan mee willen doen!


 

Microplastics onder vergrootglas

Deze dag zal bestaan uit een ochtend- en een middagprogramma. In het ochtendprogramma zal de laatste wetenschappelijke stand van zaken omtrent microplastics in het aquatische milieu aan bod komen. Zo bespreken we onder andere de nieuwste meetmethoden en modellen om blootstelling en effecten in het aquatisch milieu vast te stellen, en de mogelijke risico’s die plastics vormen voor het aquatisch milieu. Daarnaast bespreken we welke maatregelen er beschikbaar zijn, hoe efficiënt ze zijn, en hoe (Nederlandse) regelgeving hierbij aan kan sluiten.

Het middagprogramma zal bestaan uit interactieve workshops waarbij gebruikers hun vragen kunnen stellen aan experts uit het veld, samen kunnen werken aan specifieke problemen, en erachter kunnen komen waar de voornaamste kennisleemtes liggen. Kortom: volop tijd voor jouw vragen! Save the date. Je kunt je binnenkort aanmelden via deze website.

Voor meer informatie kunt je contact opnemen met Sanne van den Berg.

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar sanne1.vandenberg@wur.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte