Verhelderend artikel over KIWK-project Toxiciteit

Leo Posthuma, Esther van der Grinten (beide RIVM), Wilko Verweij (Deltares), Milou Dingemans (KWR) en Paul van den Brink (Wageningen Environmental Research) publiceerden onlangs in H2O online gezamenlijk een verhelderend artikel over de aanpak van toxiciteit binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

Reageerbuisjes

Sinds 2016 gebruiken waterbeheerders de Sleutelfactor Toxiciteit voor het in kaart brengen van stoffen in water. Met dit instrument wordt het effect van veel stoffen en hun mengsels op flora en fauna berekend. Dit wordt de toxische druk genoemd. Deze meetlat drukt uit of, en zo ja: hoe veel soorten er zouden verdwijnen door toxiciteit.

Om de sleutelfactor Toxiciteit effectiever te kunnen gebruiken, is het nodig dat het instrument wordt doorontwikkeld. Dat gaat gebeuren in het project Toxiciteit: effecten en maatregelen. Het gaat allereerst om hulp bij het interpreteren van de toxische druk: wat betekent die voor de ecologische toestand? De sleutelfactor wordt praktischer toepasbaar gemaakt. En, ook niet onbelangrijk, het wordt uitgebreid met een een ‘maatregelen-databestand’. Hiermee biedt het instrument ondersteuning bij het het afleiden van (kosten)effectieve maatregelen tegen toxische druk.

> Lees het artikel