Wat zijn de risico’s en milieueffecten van diergeneesmiddelen?

Volgens het CBS wonen in Nederland (in 2019) bijna 18 miljoen stuks vee, meer dan 100 miljoen stuks pluimvee en ruim 27 miljoen huisdieren. Veel van deze dieren worden weleens behandeld met diergeneesmiddelen. Residuen van die middelen komen terecht in het milieu. De gevolgen daarvan zijn nog lang niet altijd duidelijk. Het Tijdschrift voor Diergeneeskunde publiceerde daarover een uitgebreid artikel, waarin ook aandacht wordt besteed aan het project Diergeneesmiddelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, dat meer inzicht wil bieden in het milieueffect van medicijngebruik bij dieren.

dierenarts in koeienstal

Het project Diergeneesmiddelen van de Kennisimpuls heeft een inventariserend karakter, want over dit onderwerp is in relatie tot waterkwaliteit nog weinig bekend. Dus er komen vooral vragen aan de orde als: is het een probleem? En zo ja: waar dan? Zijn er specifieke stofgroepen aan te wijzen? Welke maatregelen zouden we kunnen nemen? Er is overigens wel toenemende politiek-bestuurlijke aandacht voor het probleem, aldus projectleider Stefan Kools.

Als onderdeel van het project verschijnt binnenkort een overzicht van diergeneesmiddelen en de belangrijkste actieve stoffen daarin, in relatie tot de waterkwaliteit. Ook wordt gewerkt aan een model voor de emissies en verspreiding van diergeneesmiddelen. Specifiek voor diergeneesmiddelengebruik bij huisdieren en voor het gebruik van antiparasitica in de veehouderij gaan de onderzoekers de milieurisico’s in kaart brengen. 

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA heeft in 2019 een review laten opstellen over diergeneesmiddelen in het milieu. In het rapport zijn gegevens over diergeneesmiddelen in water, bodem en mest van grazers samengevat. Vervolgens is aangegeven wat dit betekent voor onze leefomgeving.

 

 > Lees het artikel in Tijdschrift voor Diergeneeskunde

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar stefan.kools@kwrwater.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte