Webinar 'Maatregelen op de kaart'. Terugblik

'Maatregelen op de kaart' is een binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit GIS-tool waarin voor elk landbouwperceel op heldere wijze wordt aangegeven welke maatregelen het meest kansrijk zijn om de emissie van stikstof en fosfor naar grond- en oppervlaktewater te verminderen. Hoe werkt deze tool, en wat zijn de ervaringen in de praktijk? Op 21 september jl. werd de tool toegelicht tijdens een speciaal webinar.

Luchtfoto van Nederland landelijk gebied

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden agrariërs gestimuleerd maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Voor agrariërs, landbouwadviseurs en waterbeheerders is het vaak een lastige puzzel om te bepalen welke maatregelen het best geschikt zijn voor een bepaald gebied.

Om het nemen van maatregelen makkelijker te maken is 'Maatregelen op de kaart' ontwikkeld, een GIS-tool met een locatie-specifieke maatregelenlijst die voor elk landbouwperceel in Nederland aangeeft welke maatregelen effectief en toepasbaar zijn om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren.

Download de presentaties:

> Ga naar YouTube en bekijk de registratie

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte