Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

Vaten chemische stoffen

KIWK Kennissessie Sleutelfactor Toxiciteit 2.0

Op donderdag 10 februari ben je van van harte welkom om deel te nemen aan een online kennissessie rond de Sleutelfactor Toxiciteit 2.0 (EFT 2.0). Tijdens die bijeenkomst laten we zien wat de mogelijkheden zijn van dit instrument dat inzicht geeft in het effect van toxische stoffen en stofmengsels op de ecologische waterkwaliteit, en helpt bij het nemen van kosteneffectieve maatregelen om deze ‘toxische druk’ te verlagen en de waterkwaliteit te verbeteren.

Voortgang gedragswetenschappen

Artikel 'Gedragskennis voor een betere waterkwaliteit' in H2O online

Gedragskennis voor een betere waterkwaliteit. dat is de titel van een vakartikel dat de onderzoekers van het KIWK-project gedragswetenschappen hebben geschreven voor H2O online. Daarin betogen ze dat de inzet van gedragswetenschappelijke kennis nodig is om biodiversiteits- en waterkwaliteitsdoelen te halen, omdat gedrag van individuen, overheden en bedrijven medebepalend is voor veel watervervuilende activiteiten.

> Lees het artikel

Onderwater foto KIWK header

Verslag webinar: Hoe neem je succesvolle maatregelen ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit?

Op 13 januari 2022 vond het webinar ‘Ecologisch succesvolle maatregelen: wat weten we en hoe verder?’ plaats. Het webinar was georganiseerd vanuit het project Ecologie van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In het webinar gingen de sprekers dieper in op de vraag hoe je een geschikt pakket maatregelen kiest voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en hoe je vervolgens kunt vaststellen of de gekozen maatregelen ook daadwerkelijk succesvol zijn. Aan het webinar deden maar liefst 150 waterkwaliteitsprofessionals deel.