Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

Vlo onder vergrootglas

Workshops voor meer inzicht in mogelijkheden emissiereductie van antivlooienmiddelen naar oppervlaktewater

Voor een studie naar milieurisico’s van diergeneesmiddelen binnen de KIWK – Thema Diergeneesmiddelen is gekeken naar mogelijke emissieroutes van antivlooienmiddelen. Tijdens workshops kwam aan de orde wat hondeneigenaren en professionals mogelijk kunnen doen om emissie te beperken. Het is voor het eerst dat antivlooienmiddelen op deze manier in de aandacht van de watersector staan.

Hond en kat

Speuren naar risico’s van vlooienmiddelen levert veel vragen op

Het Deltafact ‘Emissies van vlooienmiddelen voor huisdieren naar oppervlaktewater’ maakt aannemelijk dat het gebruik van vlooeinmiddelen bij honden tot normoverschrijdingen leidt. De precieze omvang van emissies en emissieroutes is echter onduidelijk. Het rapport is een oproep voor de ontwikkeling van een breed kennis- en handelingsperspectief

Luchtfoto van Nederland landelijk gebied

Webinar 'Maatregelen op de kaart'. Terugblik

'Maatregelen op de kaart' is een binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit GIS-tool waarin voor elk landbouwperceel op heldere wijze wordt aangegeven welke maatregelen het meest kansrijk zijn om de emissie van stikstof en fosfor naar grond- en oppervlaktewater te verminderen. Hoe werkt deze tool, en wat zijn de ervaringen in de praktijk? Op 21 september jl. werd de tool toegelicht tijdens een speciaal webinar.

Appels plukken

12 april 2022: Slotsymposium Kennisimpuls Waterkwaliteit

Op 12 april 2022 vindt het slotsymposium plaats van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. We willen op het symposium, maar ook al ervoor en erna, de vruchten gaan plukken van vier jaar praktijkgericht onderzoek. De voorbereidingen voor dit symposium zijn in volle gang. Meer informatie volgt. Noteer deze dag alvast in je agenda.