Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

mest uitrijden

Meetcabines brengen hot moments van nutriëntenuitspoeling in beeld

Om maximaal inzicht te krijgen in de dynamiek van nutriënten in oppervlaktewater hebben RIVM en Deltares dit voorjaar twee mobiele meetcabines in gebruik genomen voor het continu meten van nutriënten in oppervlaktewater. Voor twee pilotstroomgebieden van de Kennisimpuls Waterkwaliteit in Brabant en Flevoland is de waterkwaliteit nu real-time te volgen.

Foto topografische kaart

Artikel over Maatregel op de Kaart bekroond tot beste H2O-vakartikel van 2020

Het vakartikel Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater is bekroond tot het beste H2O-vakartikel van 2020. De jury onder voorzitterschap van Idsart Dijkstra ziet in het artikel een geslaagde poging om 'de urgentie te werken aan ecologische gezond water om te zetten in een praktische landelijke kaart met kansrijke maatregelen'.