Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

Kolvoort

Adviesbureaus haken aan bij KIWK

Op 2 april a.s. vond er een bijeenkomst plaats voor bedrijven en adviesbureaus over de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Tijdens deze middag werd verkend welke bijdrage zij in aanvulling op de kennisinstituten kunnen leveren aan het beantwoorden van de kennisvragen van de Kennisimpuls.
Maas bij Maastricht

Mest en de Maas

Hoe lossen we het nutriëntenprobleem in het zuidelijke zand- en lössgebied op? In het project ‘Verkenning Nutriëntenaanpak Maas’ hebben kennisinstituten, adviesbureaus, waterschappen, provincies en agrariërs samen naar oplossingen gezocht om aan de KRW en de Nitraatrichtlijn te voldoen.