Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

Maas bij Maastricht

Mest en de Maas

Hoe lossen we het nutriëntenprobleem in het zuidelijke zand- en lössgebied op? In het project ‘Verkenning Nutriëntenaanpak Maas’ hebben kennisinstituten, adviesbureaus, waterschappen, provincies en agrariërs samen naar oplossingen gezocht om aan de KRW en de Nitraatrichtlijn te voldoen.