Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

Reageerbuisjes

Verhelderend artikel over KIWK-project Toxiciteit

Leo Posthuma, Esther van der Grinten (beide RIVM), Wilko Verweij (Deltares), Milou Dingemans (KWR) en Paul van den Brink (Wageningen Environmental Research) publiceerden onlangs in H2O online gezamenlijk een verhelderend artikel over de aanpak van toxiciteit binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

Kennisimpuls gaat (een klein beetje) de grens over

Tijdens het internationals congres AquaConSoil, dat eind mei wordt gehouden in Antwerpen, presenteren enkele onderzoekers een poster over de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Het AquaConSoil congres is een tweejaarlijks evenement over water en bodem, voor onderzoeksinstituten, universiteiten, overheden, industrie en adviseurs.
Handtekeningen programmaplan KIWK

Programmaplan KIWK vastgesteld

Op 5 april jl. hebben vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen officieel het Programmaplan van de Kennisimpuls Waterkwaliteit vastgesteld. In dit kennisprogramma werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten Deltares, KWR, WUR en RIVM aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden.
Kolvoort

Adviesbureaus haken aan bij KIWK

Op 2 april a.s. vond er een bijeenkomst plaats voor bedrijven en adviesbureaus over de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Tijdens deze middag werd verkend welke bijdrage zij in aanvulling op de kennisinstituten kunnen leveren aan het beantwoorden van de kennisvragen van de Kennisimpuls.