Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

Poes krijgt spuitje van de dierenarts

Agenda: kennissessie KIWK-diergeneesmiddelen

Op maandagmiddag 24 januari, 13.00 uur geven onderzoekers van het kennisimpulsproject Diergeneesmiddelen in een afsluitende kennissessie meer informatie over de resultaten van dit project. Het onderzoek heeft bruikbare informatie opgeleverd over het gebruik van verschillende soorten diergeneesmiddelen, zowel thuis als in de veehouderij.

Radiogolven

Podcast #6: hoe meten we de giftigheid van water?

In het oppervlaktewater kunnen wel tot 150 duizend stoffen aanwezig zijn. Voor slechts een klein deel daarvan bestaan er normen. Hoe werkt deze normstelling? En wat is een alternatieve manier om na te gaan of chemicaliën in water een bedreiging vormen voor het waterleven? In een speciale podcast gaat Tom Jessen met KIWK-toxiciteit onderzoeker Leo Posthuma en Annemarie van Wezel (UvA) op zoek naar het antwoord. De podcast is gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van STOWA.

mest uitrijden

Peter Schipper: veel tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen

De diffuse nutriënten uit- en afspoeling van landbouwpercelen naar water vormt nog steeds een belemmering om de KRW-doelen te halen. Lokale omstandigheden bepalen veelal het effect van maatregelen. KIWK-nutriëntenonderzoeker Peter Schipper van de WUR vertelde tijdens het webinar 'Maatrgelen op de kaart' op 17 november jl. bij de opening van de Webinar dat er de laatste jaren erg veel tools zijn ontwikkeld die moeten helpen om op lokaal niveau (op een bedrijf / perceel) maatregelen te adviseren om emissies van stikstof en fosfor te verminderen.

Bord grondwaterbeschermingsgebied

Hoe staat het ervoor met de 'vergrijzing' van ons grondwater?

Het Kennisimpulsproject Grondwater richt zich op de kwaliteit van grondwater op de lange termijn, bijvoorbeeld 100 jaar. Maar hoe zit het op dit ogenblik met de 'vergrijzing' van ons grondwater? Wat is de actuele status van chemische stoffen in het grondwater? Welke stoffen worden waar en in welke concentraties aangetroffen? Hierover kunt u meer lezen in het rapport dat binnenkort verschijnt.

Beeld van het monitoring dashboard vuursteentocht

Bekijk online monitoring waterkwaliteit KIWK-pilot Vuursteentocht

In hun zoektocht naar de hot spots en hot moments van nutriëntenuitspoeling, monitoren onderzoekers van het KIWK-project Nutriënten in twee pilotgebieden de water- en nutriëntenstromen zeer gedetailleerd, met innovatieve monitoring. Voor het pilotgebied de Vuursteentocht in Flevoland is een wiki-website gemaakt waar je realtime de hoog-frequent gemeten concentraties van nitraat, ammonium, fosfor en de geleidbaarheid kunt volgen, met daarbij verklarende illustraties. Op deze website vind je ook meer informatie over het project.