Op de hoogte blijven?

Grondwaterbeschermingsgebied

Onderzoekers brengen kansen en bedreigingen grondwaterkwaliteit in beeld

Onderzoekers van het KIWK-project Grondwater hebben een overzicht gemaakt van de taakverdeling rond het grondwaterbeheer onder de nieuwe Omgevingswet. Daarbij zijn ook de externe factoren in kaart gebracht die relevant zijn voor het (toekomstige) grondwaterkwaliteitsbeheer. Het document vormt de input voor fase 2 van het Grondwaterproject. Deze is in januari van dit jaar van start gegaan. 

Gerben van Geest

'Brakke Wateren' Uitgelicht: Hoe zout wil je het hebben?

In het KIWK-project 'Brakke Wateren' zijn onderzoekers op zoek naar het antwoord op de vraag welke factoren het ecologisch functioneren van brakke wateren bepalen. "Op basis daarvan kunnen waterschappen veel gerichter maatregelen nemen om de doelen voor dit type wateren te realiseren," aldus Deltares-onderzoeker Gerben van Geest die dit project uitvoert met Gertie Arts van Wageningen Environmental Research.

Percelen

H20 online over 'Maatregel op de kaart'

In de januari-uitgave van H2O online verscheen een artikel over de inhoud en achtergronden van 'Maatregel op de Kaart', een binnen het KIWK-project Nutriënten ontwikkeld instrument dat voor ieder landbouwperceel in Nederland kansrijke landbouwmaatregelen selecteert voor schoner grond- en oppervlaktewater.

Nieuwsbrief Toxiciteit

Nieuwsbrief Toxiciteit

Uit Europees onderzoek komt naar voren dat toxiciteit - naast nutriënten en gebrekkige hydromorfologie - een belangrijke sta in de weg is voor ecologisch gezond water. Er worden in Europa meer dan 140 duizend chemische stoffen geproduceerd, gebruikt en verhandeld. Een deel ervan komt in ons oppervlaktewater terecht.

Hoe brengen we deze stoffen in kaart? Wat zijn de effecten op het waterleven, en wat kunnen we doen om deze effecten te verminderen? In het KIWK-project Toxiciteit geven we antwoorden op deze vragen, zodat waterbeheerders gerichter maatregelen kunnen nemen.

Workshop Gedragskennis

Workshop over aangeleerde gewoontes en nieuwe oplossingen

Onderzoekers van het KIWK-project project 'Gedragskennis' nodigden begin december een aantal waterschappers uit voor een workshop in Utrecht. Doel: hen te laten ervaren wat er allemaal bij komt kijken bij gedragsverandering op de werkvloer. Want ook in het waterbeheer vraagt de zorg voor een goede waterkwaliteit om aanpassingen in gedrag. Bijvoorbeeld doordat er nieuwe technieken en instrumenten beschikbaar komen waarmee het kwaliteitsbeheer verandert.