Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

Medicijnen verzamelen in apotheek

Pilot: inleveren die ongebruikte medicijnen!

Iedereen kent het: ongebruikte medicijnen in het badkamerkastje. Vroeg of laat belandt een deel daarvan via het afval in het milieu. 'Inleveren!' zeggen waterkwaliteitsbeheerders. Maar hoe stimuleer je zulk gedrag? Een pilot onderzocht interventies om (meer) mensen te bewegen hun ongebruikte medicijnen in te leveren bij apotheken. Het eindrapport van dit onderzoek laat enkele verrassende uitkomsten zien. De pilot werd uitgevoerd door onderzoekers van het KIWK-project Gedragswetenschappen.

Bronnen van microplastics

Microplastics: waar komen ze vandaan, en wie kan er iets aan doen?

Onderzoekers van het KIWK-project Ketenverkenner hebben onderzocht wat het aandeel van verschillende bronnen van microplastics in het watersysteem is en wat de aard van verontreiniging uit deze bronnen is. De resultaten zijn samengevat in een overzichtelijk Deltafact. In dit factsheet inventariseren de onderzoekers ook welke maatregelen ingezet kunnen worden om emissies van microplastics te verminderen of voorkomen. Daaruit blijkt dat de waterbeheerder, omdat deze aan het einde van de keten staat, zelf weinig maatregelen kan treffen om emissies te beperken. Anderen zijn aan zet.

Kenniscyclus Kennisimpuls Waterkwaliteit

Aandacht uit Azië voor de Kennisimpuls

De KIWK Themagroep Valorisatie heeft tijdens de Asia-Netherlands Virtual Water Learning Week 2021 een presentatie gegeven. De inrichting van de valorisatiecyclus en de organisatie van stakeholderbetrokkenheid waren het onderwerp.

was aan wasrek

Minder microplastics in water door 'duurzame' waszak?

Onderzoekers van het kennisimpuls-project Gedragswetenschappen hebben onderzocht of het aanbieden van een waszak die microplastics afvangt, als duurzaam product op de website van een grote Nederlandse webwinkel, ertoe leidt dat consumenten die vaker aanschaffen. Hoewel de onderzochte interventie zelf niet leidde tot een grote toename van de verkoop van de waszakken, leverde het wel veel nieuwe inzichten op over toekomstige interventies.

Videostill SESA video

Video 'SESA: c'est ça!'

Onderzoekers van het project Ecologie hebben een korte video laten maken waarin een uitleg wordt gegeven over de SESA-methodiek: Stroomgebiedsgerichte Ecologische Systeem Analyse.