Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

biociden

KIWK-seminar Biociden en Consumentenproducten

Op dinsdag 22 februari organiseert het projectteam Ketenverkenner van de Kennisimpuls Waterkwaliteit een seminar over de stand van zaken rondom biociden en consumentenproducten in relatie tot de waterkwaliteit. Onderzoekers van Deltares, RIVM, KWR en Wageningen Environmental Research bespreken in twee dagdelen de impact van stoffen en stofgroepen uit de verzameling biociden en consumentenproducten. Het seminar vindt plaats op locatie bij het RIVM in Bilthoven, volgens de dan geldende coronamaatregelen. Indien een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, zal deze digitaal plaatsvinden.

bemonstering grondwater

10 december: start KIWK-webinarreeks. 1. Grondwater

Op 12 april 2022 wordt de Kennisimpuls Waterkwaliteit officieel afgesloten. In de aanloop daarnaartoe blikken we in een reeks webinars terug op de resultaten, en vragen we inbreng van gebruikers. Dat doen we vanuit hun perspectief. Wat heeft de Kennisimpuls hen opgeleverd? Welke impact heeft het op hun werk? En in hoeverre brengt het de zo gewenste (versnelde) verbetering van de waterkwaliteit dichterbij? Het eerste webinar vindt plaats op 10 december, van 13.30 tot 16.00 uur. Daarin staat Grondwater centraal.

Vaten chemische stoffen

Nieuw zicht op toxische druk in Nederlands oppervlaktewater

In de Atlas Natuurlijk Kapitaal geven zes nieuwe kaarten een beeld van de toxische druk van giftige stoffen en stoffenmengsels in het Nederlandse oppervlaktewater. Hoe hoger de druk, hoe meer het leven in en rond het water wordt belemmerd. Dit leven is een graadmeter voor de kwaliteit van ons water en kan worden gezien als ‘early warning’ voor mogelijke beperkingen in het veilig gebruik van water. Het opsporen en aanpakken van giftige stoffen en stofmengsels is dus belangrijk voor natuur, milieu en mens.

Kinderen met schepnet

Kennisimpuls levert een bijdrage aan KNW-congres op 22 april 2022

Het najaarscongres van de KNW, dat aanvankelijk op 26 november zou plaatsvinden, is verplaatst naar 22 april 2022. Vertegenwoordigers van het KIWK-project Gedragswetenschappen leveren een bijdarge aan dit congres, getiteld: Transities in de watersector. Aansluitend aan het thema zullen Michael Bentvelsen (voorzitter Gebruikerscommissie) en Judith Westerink in het middagprogramma een sessie verzorgen.

Vlo onder vergrootglas

Workshops geven meer inzicht in de mogelijkheden om de emissie van antivlooienmiddelen te verminderen

Voor een studie naar milieurisico’s van diergeneesmiddelen binnen de KIWK – Thema Diergeneesmiddelen is gekeken naar mogelijke emissieroutes van antivlooienmiddelen. Tijdens workshops kwam aan de orde wat hondeneigenaren en professionals mogelijk kunnen doen om emissie te beperken. Het is voor het eerst dat antivlooienmiddelen op deze manier in de aandacht van de watersector staan.