Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

Hond en kat

Speuren naar risico’s van antivlooienmiddelen levert veel vragen op

Het Deltafact ‘Emissies van vlooienmiddelen voor huisdieren naar oppervlaktewater’ maakt aannemelijk dat het gebruik van vlooienmiddelen bij honden tot normoverschrijdingen leidt. De precieze omvang van emissies en emissieroutes is echter onduidelijk. Het Deltafact is een oproep voor de ontwikkeling van meer (toegepaste) kennis en handelingsperspectieven.

Luchtfoto van Nederland landelijk gebied

Webinar 'Maatregelen op de kaart'. Terugblik

'Maatregelen op de kaart' is een binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit GIS-tool waarin voor elk landbouwperceel op heldere wijze wordt aangegeven welke maatregelen het meest kansrijk zijn om de emissie van stikstof en fosfor naar grond- en oppervlaktewater te verminderen. Hoe werkt deze tool, en wat zijn de ervaringen in de praktijk? Op 21 september jl. werd de tool toegelicht tijdens een speciaal webinar.