Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

Afbeelding van verontreinigd water

Hoe koppel je resultaten van ecologische en toxicologische monitoring?

In een recent verschenen artikel in Scientific Reports stellen de auteurs vijf ecotoxicologische klassen voor die gekoppeld kunnen worden aan de vijf gradaties van ecologische effecten. De dubbele advisering als gevolg van uiteenlopende normeringen (‘binair’ toxicologisch vs ‘gradueel’ ecologisch) wordt daarmee overbrugd en maakt het volgens de auteurs eenvoudiger besluiten te nemen over maatregelen die de waterkwaliteit ten goede komen.

kennis delen

'Kennis krijgt pas waarde als je het deelt'

Goed nieuws. De Kennisimpuls Waterkwaliteit brengt vanaf oktober driemaandelijks een nieuwsbrief uit. Hilde Passier van Deltares, trekker van het Werkpakket Communicatie binnen het KIWK-project Kennisvalorisatie, legt uit waarom.

Vissen tellen

Onderzoek naar publieke betrokkenheid bij waterkwaliteitsonderzoek

Onlangs publiceerde het Rathenau instituut een onderzoeksrapport over de publieke betrokkenheid bij onderzoek naar waterkwaliteit. Die betrokkenheid is best groot. Maar de kwaliteit van de opbrengst kan beter, aldus de opstellers van het rapport. Voor het onderzoek werden ook enkele personen geïnterviewd die betrokken zijn bij de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

Watermonsters nemen

Nationale analyse waterkwaliteit op website Kennisimpuls

De Nationale analyse waterkwaliteit (Naw) laat zien hoe we er op het gebied van de waterkwaliteit voor staan. Maar ook in hoeverre Nederland met de nu voorziene maatregelen in 2027 de KRW-doelen gaat halen en waar extra inspanningen nodig zijn. De resultaten van de analyse zijn nu beschikbaar op de website van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.