Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

Voortgang gedragswetenschappen

Gedragswetenschappen: wat kun je ermee?

Eind 2020 verscheen de KIWK-voortgangsrapportage 2020, waarin een overzicht wordt gegeven van de voortgang van de afzonderlijke projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit. De komende weken geven we u graag meer achtergrondinformatie over de uiteenlopende projecten. Deze keer: Gedragswetenschappen.

foto spuitnoom

Project Gewasbescherming: wat gebeurde er in 2020?

Eind 2020 verscheen de KIWK-voortgangsrapportage 2020, waarin een overzicht wordt gegeven van de voortgang van de afzonderlijke projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit. De komende weken vertellen we u graag wat er in de uiteenlopende projecten is gebeurd. Deze keer: Gewasbeschermingsmiddelen.

binnekant wasmachine

Waszak erin, microplastics eruit!

Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste bron van primaire microplastics in de oceaan het wassen van synthetische kleding is (35%). Onderzoekers van het KIWK-project Gedragswetenschappen hebben onlangs een grafisch overzicht gemaakt van de manier waarop je consumenten kunt bewegen een waszak aan te schaffen waarmee het overgrote deel van de microplastics wordt gevangen onder de pakkende titel 'Waszak erin, microplastics eruit!

Foto van spuitbus met gif tegen inzecten

Deltafacts over microplastics, biociden en consumentenproducten

In het project Ketenverkenner brengen onderzoekers van KWR, Deltares, RIVM en Wageningen Environmental Research kennis bijeen over drie opkomende stofgroepen: microplastics, biociden en consumentenproducten. Begin 2021 verschijnen er Deltafacts waarin de stand van zaken omtrent deze stofgroepen kort wordt samengevat. Ze vormen de opmaat voor nader onderzoek.