Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

Foto gifvat

Waterkwaliteit zonder toxiciteit. Op weg naar de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit 2.0

Schoon oppervlaktewater zonder microverontreinigingen: wie wil dat niet? Maar we gebruiken meer dan 170 duizend chemische stoffen! Hoe onderzoek je die en hoe kijk je naar mengsels? Het projectteam Toxiciteit van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) ontwikkelt daarvoor een praktische webtool: de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit 2.0 (ESFT2), de opvolger van de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit. In dit artikel leest u meer over dit vernieuwde instrument.

Douchende vrouw

Column: Met gedragswetenschappen kom je achter de voordeur

Hoe zorg je dat iemand korter doucht? Zijn badje niet vult in de zomer? Hoe zorg j ervoor dat een boer bovenwettelijke maatregelen neemt of dat een arts minder injectiespuiten leeg spuit in de gootsteen? Er zijn talloze regels in Nederland die moeten helpen het de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater op peil te houden zodat we dit ook in de toekomst kunnen blijven gebruiken. Maar met regels bereik je niet elk gedrag. Toch kan het gedrag van bepaalde groepen wel heel bepalend zijn voor de waterkwaliteit. Om dat gedrag te veranderen kan de inzet van gedragswetenschappen helpen.

Workshop gedrag

Zelf aan de slag met gedragsinterventies

Op 17 november 2020 hielden de CoP Bewustzijn Waterkwaliteit van STOWA en het KIWK-project Gedragswetenschappen gezamenlijk een online workshop over de vraag hoe gedragswetenschappen kunnen leiden tot een betere waterkwaliteit. Verbetering van onze waterkwaliteit is alleen mogelijk als boeren, burgers en beheerders ander gedrag laten zien. Dat gaat niet vanzelf. Soms is dat af te dwingen met regels, of te stimuleren met subsidies, maar niet altijd. Wat doe je dan?

Foto dierenarts

Project Diergeneesmiddelen: wat gebeurde er in 2020?

Begin december verscheen de KIWK-voortgangsrapportage 2020, waarin een overzicht wordt gegeven van de voortgang van de afzonderlijke projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit. De komende weken vertellen we u graag wat er in de uiteenlopende projecten is gebeurd. Deze keer: Diergeneesmiddelen.