Op de hoogte blijven?

Programmabijeenkomst

De Kennisimpuls is aan!

De Kennisimpuls Waterkwaliteit is nu echt goed op gang. Alle projecten zijn ‘van de kant’, zo bleek tijdens een speciale programmabijeenkomst op 20 september jl. Daar bespraken onderzoekers, opdrachtgevers, financiers en gebruikers met elkaar de voortgang. In het programma wordt op vernieuwende manieren, vanuit nieuwe invalshoeken én in samenhang gewerkt aan het versneld verbeteren van de waterkwaliteit.

KIWK-projectp;annen

KIWK-projectplannen

Meer weten over de KIWK-projecten? Lees er meer over onder de kop Thema's. Van bijna alle projecten die zijn gestart, vindt u hier ook een uitgebreid projectplan.

Reageerbuisjes

Verhelderend artikel over KIWK-project Toxiciteit

Leo Posthuma, Esther van der Grinten (beide RIVM), Wilko Verweij (Deltares), Milou Dingemans (KWR) en Paul van den Brink (Wageningen Environmental Research) publiceerden onlangs in H2O online gezamenlijk een verhelderend artikel over de aanpak van toxiciteit binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit.