Beekslib

Geplaatst op: 25 maart 2021

Stroming is de meest essentiële sleutelfactor voor het goed functioneren van een beek en daarmee ook voor een goede chemische en biologische kwaliteit. Verslibbing treedt op als de stroming vermindert of wegvalt en leidt tot een sterk gedegradeerde toestand. Verslibbing is een van de meest kwaliteitsbedreigende factoren voor de waterkwaliteit in de beek. Verslibbing van beekbodems leidt tot de ontwikkeling van massale groei van waterplanten. Verslibbing neemt de zuurstof weg uit het water waardoor veel kleine beekdieren verdwijnen en vissen ondervinden veel stress en eieren en larven van sommige soorten sterven. De meest effectieve maatregelen richten zich op de bron waar ook in het stroomgebied en in de beekdalbufferzone en hebben een gecombineerd effect niet alleen op vermindering van de slibafspoeling maar ook op een reductie van de nutriëntenbelasting en de vergiftiging.

Deel deze pagina