Classificatie en communicatie van de graad van chemische verontreiniging

Geplaatst op: 29 december 2021

Dit Deltafact, een product van het KIWK-project Toxiciteit, heeft tot doel om waterbeheerders te helpen complexe gegevens over chemische verontreiniging van oppervlaktewateren samen te vatten in vijf klassen, ten behoeve van evaluatie van ruimtelijke trends of trends (van achteruitgang of herstel) in de tijd en de communicatie daarover tussen experts, bestuurders en belanghebbenden.

> Bekijk dit Deltafact online

Deel deze pagina