De invloed van vogels op de ecologische kwaliteit

Geplaatst op: 22 februari 2021

In de Nederlandse oppervlaktewateren zijn jaarlijks miljoenen watervogels te vinden. Hun invloed op de ecologische kwaliteit is vooral het grootst in geïsoleerde stilstaande wateren. Vanwege bescherming kunnen vogels niet zomaar worden verjaagd of verstoord. Belasting van wateren door vogels is een natuurlijk fenomeen met relatief gering handelingsperspectief. Voor het bepalen van realistische doelen voor de waterkwaliteit en ecologisch herstel  kan informatie over de bijdrage van de vogels aan de nutriëntenbalans van belang zijn. Bij broedkolonies is het hydrologisch isoleren van het water in de kolonie van de omgeving een optie om de gevolgen voor de waterkwaliteit te beheersen.

Deel deze pagina