Doorwerking van lokaal beekherstel op de ecologische kwaliteit van het hele stroomgebied. Een verkennende analyse van vier stroomgebieden op basis van de macrofauna

Geplaatst op: 10 april 2022

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de ecologische verbetering in vier waterlichamen. In deze wateren zijn verspreid meerdere maatregelen genomen en is er voldoende gemonitord voor een regionale analyse. De resultaten laten zien dat bij het nemen van maatregelen het van groot belang is de ecologisch relevante stressoren op en in een waterlichaam te kennen en bij voorkeur die stressoren tegelijk en over een grotere schaal aan te pakken. Deze grootschalige aanpak van meerdere stressoren vraagt om een intensieve en integrale interactie met de omgeving en externe belanghebbenden.

> Download het rapport

Deel deze pagina