Ecologische effecten van nutriënten op laaglandbeken

Geplaatst op: 01 juni 2021

Eutrofiëring, met als gevolg blauwalgenbloei in meren en plassen, is inmiddels een bekend en terugkerend probleem. De rol van eutrofiëring in beken heeft daarentegen nauwelijks aandacht gehad. Waarschijnlijk door de aannames dat het water in beken stroomt en de nutriënten ‘vanzelf’ naar de rivieren en de zee zou ‘verdwijnen’. We hebbende de relevante literatuur doorgespit om te achterhalen of die stelling wel juist is. De resultaten lieten zien dat voedingsstoffen wel degelijk een belangrijke sleutelfactor zijn in beken. Uit het literatuuronderzoek bleek verder dat de huidige grenswaarden voor nutriënten conform de Kaderrichtlijn Water te hoog zijn voor een gezonde beekecologie. En dat zelfs bij een ‘zeer goede’ score voor stikstof en fosfor de Nederlandse beekecosystemen op dit moment niet beschermd zijn tegen de negatieve effecten van eutrofiëring. Deze conclusie werpt nieuw licht op ons beekbeheer en vormt een belangrijke uitdaging om de waterkwaliteit in beeksystemen op orde te krijgen.

 

Deel deze pagina