Emissiereductie naar het oppervlaktewater van antivlooienmiddelen voor honden

Geplaatst op: 13 oktober 2021

Werkzame stoffen van een aantal antivlooienmiddelen worden teruggevonden in het oppervlaktewater en vormen een risico voor het milieu. In dit rapport worden de mogelijke emissieroutes van antivlooienmiddelen van de hond naar het oppervlaktewater besproken en worden handelingsperspectieven verkend om deze emissies te voorkomen.

Deel deze pagina