Emissies van vlooienmiddelen voor huisdieren naar oppervlaktewater

Geplaatst op: 13 oktober 2021

In ons oppervlaktewater worden (resten van) stoffen aangetroffen die onder andere worden gebruikt als werkzame stof in vlooien- en tekenmiddelen. Het betreft dan regelmatig concentraties die de waterkwaliteitsnormen overschrijden. Om vast te stellen wat de meest effectieve wijze is om waterkwaliteitsproblemen door deze middelen te verminderen ontbreekt nog praktische kennis. Dit Deltafact beoogt kennis over de emissieroutes naar het oppervlaktewater op een rij te zetten en aangrijpingspunten voor vermindering van de emissies te identificeren.

U kunt het Deltafact hieronder downloaden, maar ook online bekijken. > Bekijk online

Deel deze pagina