Erosie en ecologische effecten door scheepvaartgolven

Geplaatst op: 17 januari 2022

Scheepvaart veroorzaakt waterbewegingen, die, afhankelijk van de beschikbare ruimte rond de schepen, meer of minder effect hebben op de bodem en de oevers van het betreffende waterlichaam. Vooral als de ruimte beperkt is, zoals in lijnvormige rivieren en kanalen, veroorzaken deze waterbewegingen schade aan de stabiliteit en de ecologie van de waterbodem en de oevers. In veel Nederlandse kanalen en rivieren kunnen deze effecten substantieel zijn. Dit factsheet behandelt de verschillende golven en waterbewegingen, de ecologische effecten en de maatregelen om deze te verminderen.

Deel deze pagina