Factsheet Droogte

Geplaatst op: 24 december 2020

Het structureel voorkomen van droogval vraagt om brongerichte maatregelen op een grote ruimtelijke schaal en met een aanzienlijke impact op de huidige gebruiksfuncties. De waterlichamen kunnen hierbij niet los worden gezien van het omliggende landschap. Om de weerstand van organismen bij droogval te vergroten, moet in wateren zo veel mogelijk worden gestreefd naar het ontstaan van een hoge bodem- of beddingheterogeniteit in termen van substraten en bodemreliëf. Het verhogen van de veerkracht, in de vorm van het stimuleren van herkolonisatie, is een cruciaal proces om herstel na droogval mogelijk te maken. Het opheffen van dispersiebarrières en het versterken van bronpopulaties zijn hierbij essentieel.

Deel deze pagina