Factsheet Fosforbelasting

Geplaatst op: 24 december 2020

Overmatige toevoer van fosfor uit diffuse en puntbronnen leidt tot eutrofiëring in stromende en stilstaande wateren en is tot de dag van vandaag een van de belangrijkste problemen in ins oppervlaktewater. Maatregelen om fosfortoevoer te verminderen bij de bron zijn het meest kosteneffectief en efficiënt, effectmaatregelen zouden alleen in het uiterste geval genomen en zullen regelmatig herhaald moeten worden. De belangrijkste bronmaatregelen zijn het minimaliseren van de fosforgift op landbouwgronden en het verminderen van de fosforgehalten in effluent van RWZI’s. In tweede instantie kunnen bufferzones (bijvoorbeeld het 5-B-Concept) en zuiverende sloten bijdragen aan de oplossing.

Deel deze pagina