Factsheet Habitatheterogeniteit

Geplaatst op: 24 december 2020

Een hogere habitatheterogeniteit leidt tot een hogere biodiversiteit in oppervlaktewateren mits andere stressoren ontbreken. Maatregelen om de habitatheterogeniteit te vergroten zijn het meest effectief als ze gericht zijn op het grootschalig herstel van ecologische processen, omdat daarmee de achterliggende oorzaak wordt aangepakt en de structuren op natuurlijke wijze worden gehandhaafd. Voor stromende wateren moet de functie van de begeleidende houtige vegetatie en hydromorfologische processen worden hersteld. Voor stilstaande wateren moet de verrijking van nutriënten worden teruggedrongen en een natuurlijk peil worden toegelaten. Voor het behoud van habitatstructuren is het belangrijk om het onderhoud van waterlichamen tot een minimum te beperken.

 

Deel deze pagina