Factsheet Stroming & Waterbeweging

Geplaatst op: 24 december 2020

Stroming en waterbeweging hebben direct en indirect grote invloed op het ecologisch functioneren van zowel stromende als stilstaande wateren. Iedere vorm van verstoring van de natuurlijke mate van stroming en waterbeweging heeft grote consequenties voor aquatische ecosystemen. Maatregelen die ingrijpen op de factor stroming zijn vooral effectief wanneer deze worden toegepast op een grote ruimtelijke schaal en alle stressoren wegnemen. Maatregelen zijn wel watertype-specifiek: beken en rivieren, polders en meren/plassen vragen om een eigen aanpak. Lokale en aanvullende maatregelen kunnen wel versterkend werken, maar hebben een beperkte invloed als ze onafhankelijk van elkaar worden genomen.

Deel deze pagina