Factsheet 'Windwerking in meren: effecten en maatregelen'

Geplaatst op: 10 januari 2022

Dit factsheet gaat over de werking van wind in meren en maatregelen om de negatieve effecen van de wind op de ecologie te verminderen. Wind veroorzaakt stroming in meren, maar ook golven. Beide hebben effect op de bodem en op de oevers, en daarmee op de ecologie van het meer. Hoe groot die invloed is hangt sterk af van de grootte en het diepteprofiel van het meer, maar ook van de peilfluctuaties en oevertype en -bescherming.

Windgedreven stroming en golven samen kunnen leiden tot erosie en verplaatsing van sediment van de bodem, en vooral bij gedempt of gefixeerd peil tot oevererosie. Omdat de weerstand hiertegen per dier- of plantensoort verschilt ontstaan hierdoor veranderingen in de samenstelling van bodem- en oevergemeenschappen. Resuspensie van sediment leidt tot troebeling van het water, extra circulatie van voedingsstoffen en vermindering van lichtbeschikbaarheid voor algen en waterplanten. Er zijn verschillende maatregelen om de ecologische processen in grote wateren met wind-gerelateerde waterbeweging te verbeteren: systeemgericht, via een gevarieerder peilbeheer het verdelen van de kracht van golven en stroming of effect-gericht, via het beschermen of vergroten van de weerstand van bodem en oevers.

Deel deze pagina