Gedrag en water

Geplaatst op: 10 januari 2022

Dit interactieve document laat voor drie ketens - medicijnresten, microplasticvezels en meststoffen - zien hoe ze in het water belanden. In alle drie de gevallen is een keten van actoren uit de hele maatschappij betrokken. Elke schakel daarin streeft legitieme doelen na, maar samen zorgen de actoren dat deze stoffen in het water komen. De actoren beïnvloeden elkaar, bewust en onbewust. De interventieladder laat zien hoe dat gebeurt. Ook wordt weergegeven welke psychologische gedragsheuristieken daarbij een rol spelen. Heuristieken zijn impliciete beslisregels die mensen gebruiken wanneer ze besluiten nemen. De drie schema’s brengen in beeld hoe en wanneer de actoren elkaar beïnvloeden.

De beschrijvingen van de ketens zijn een samenvatting van drie rapporten met een uitgebreide analyses van de ketens en beïnvloedingsprocessen daarbinnen. Ze bieden inzicht in diverse bekende en geïdentificeerde vormen van de onderlinge beïnvloeding en wederzijdse afhankelijkheden van actoren. Die kennis is bruikbaar bij het ontwikkelen van maatregelen voor verbetering van de water kwaliteit.

Deel deze pagina