Herkomst van beekslib in vier stroomgebieden. Een analyse op basis van de chemische samenstelling

Geplaatst op: 14 May 2022

Beekslib staat een goede ecologische kwaliteit en duurzaam beekherstel in de weg. Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek waarin voor vier beeksystemen is gekeken hoe het slib zich vormt en waar het vandaan komt. Op basis daarvan kunnen maatregelen worden genomen om overmatige slibaangroei tegen te gaan. Dit rapport is opgesteld in het kader van het project Ecologie van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK).

> Download het rapport

Deel deze pagina