Kennisdocument Regionale benadering voor effectief waterkwaliteitsbeheer

Geplaatst op: 10 januari 2022

In dit document wordt beschreven hoe een regionale benadering in de praktijk kan worden toegepast bij de ecologische beoordeling en diagnose van watersystemen, alsook bij het kiezen van de juiste herstelmaatregelen.

De verspreiding van organismen, en daarmee de soortensamenstelling die aanwezig is op een bepaalde locatie,  wordt beïnvloed door lokaal tot regionaal werkende milieufactoren. Daarnaast bepalen de soortafhankelijke dispersiecapaciteit (verspreiding) en de verbindingen in het landschap welke plekken een organisme kan bereiken. Of een organisme zich vervolgens ook succesvol kan vestigen wordt ten slotte bepaald door biotische interacties met andere organismen op die plek. Deze zogenoemde filters, die op verschillende schaalniveaus actief zijn, bepalen uiteindelijk de regionale verspreidingspatronen van organismen. In de huidige praktijk van waterkwaliteitsbeheer worden deze ecologische aspecten nog te weinig meegenomen. Dit kan leiden tot het uitvoeren van ineffectieve beheer- en herstelmaatregelen en het uitblijven van een verbetering van de ecologische toestand.

In dit document wordt een voorzet gegeven om hier verandering in te brengen. Er wordt beschreven hoe een regionale benadering in de praktijk kan worden toegepast binnen de beoordeling, diagnose en bij het kiezen van herstelmaatregelen. Daarvoor is het nodig om zulke instrumenten verder te ontwikkelen. Dit kan onder andere worden gedaan door een regionale watertypologie op te stellen, door stressoren die de waterkwaliteit beperken op stroomgebiedsschaal in een systeemanalyse te diagnosticeren, en door bij het formuleren van herstelmaatregelen oog te hebben voor dispersiemogelijkheden in het omliggende gebied. In dit rapport zijn voorbeelden uitgewerkt toegepast op macrofauna. Met een dergelijke regionale benadering kan de waterkwaliteit effectiever worden beheerd.

Deel deze pagina