Maatregel op de Kaart (fase 2). Identificeren van kansrijke maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater

Geplaatst op: 01 juni 2021

‘Maatregel op de kaart’ is een landelijke kaart (een zgn. GIS-tool) die voor ieder landbouwperceel in Nederland aangeeft welke landbouwmaatregelen agrariërs er kunnen nemen om emissies van stikstof en fosfor naar water terug te dringen. De kaart is ontwikkeld binnen het KIWK-project Nutriënten. Begin 2021 werd een nieuwe, verbeterde en verbrede versie van de tool opgeleverd, die ook in de praktijk is getoetst.

> Download het rapport

> Download het Gis-File fase 2

Deel deze pagina