Maatregeleffectiviteit beek- en rivierherstel. Macrofaunarespons op de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Kromme Rijn

Geplaatst op: 03 augustus 2021

Een van de doelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document wordt de effectiviteit de aanleg van natuurvriendelijke oevers op de macrofaunagemeenschap in de Kromme Rijn geanalyseerd.

 

De effectiviteit van de aanleg van natuurvriendelijke oevers (NVOs) op de macrofaunagemeenschap in de Kromme Rijn is geanalyseerd. De NVOs bevatten enkele gevoeligere soorten t.o.v. de controle locaties. Tussen 2009 en 2013 nam de mate van organische belasting toe, wat vooral in de NVOs sterker tot uiting kwam. Mogelijk was het baggeren gedurende die periode de oorzaak. Tegelijk namen enkele gevoeligere soorten toe in abundantie. Deze veranderingen kunnen ook een gevolg zijn van (kleine) verschillen in monitoring. De Kromme Rijn heeft de potentie in zich om een voor typische macrofauna meer aantrekkelijker riviertje te zijn waardoor ook de KRW-doelen dichterbij komen. Om dat te realiseren zijn in eerste instantie maatregelen nodig om de stromingscondities te verbeteren en de morfologie van de oevers meer te variëren, aldus de onderzoekers.

Deel deze pagina