Maatregeleffectiviteit beek- en rivierherstel. Macrofaunarespons op de herinrichting van de Beerze

Geplaatst op: 05 augustus 2021

Een van de doelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document wordt een beeld gegeven van de macrofaunarespons op de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen in de Beerze.

De herinrichting van de Beerze leidde in de jaren direct na de herstelmaatregelen tot een lichte verbetering van de macrofaunagemeenschap, echter die bleek van tijdelijke aard. Hieruit concluderen we dat de herstelmaatregelen nog niet het gewenste effect op de macrofauna hebben gehad, mogelijk door ongeschikte hydrologische processen en of nog onvoldoende habitatheterogeniteit.

De bomen op de oever zijn nog jong, waardoor de ecologische functie nog beperkt is. Op langere termijn zal de beekbegeleidende houtige vegetatie zorgen voor beschaduwing waardoor minder maaibeheer nodig is en er meer habitatstructuren ontstaan. We adviseren om het water bovenstrooms langer te conserveren, vast te houden en te bergen en vertraagd te laten afvoeren. Daarnaast kan het zomerbed nog verder worden verkleind om de stroming bij lage afvoeren te waarborgen.

Deel deze pagina